Ako Vám bioLogic® pomôže?

Pomáhame ľuďom lepšie pochopiť seba samých a byť autentickými.  Pomáhame ľuďom lepšie rozumieť iným  a ľahšie sa dohodnúť na spoločnom postupe. Dosahujeme to prostredníctvom tréningov originálneho a praktického nástroja bioLogic®.  Pomáhame tak zlepšiť  komunikáciu nielen v pracovnom, ale aj osobnom živote a dosahovať ľahšie vytýčené ciele.

“Efekt 95% školení je bohužiaľ veľmi krátkodobý, rádovo pár týždňov. Zamestnanci sa vrátia k starým spôsobom a chodníčkom. V tomto je bioLogic® skvelý – človek ho pochopí a používa neustále – či v práci alebo doma.”
MARTIN KUBIŠ • CEO

Čo je bioLogic®

bioLogic® je praxou overený, moderný a jedinečný nástroj, ktorý je jednoduchý, ľahko a rýchlo pochopiteľný, praktický a dlhodobo udržateľný.

Je využiteľný v súkromnom aj pracovnom živote a biznis prostredí firiem.

Bol vyvinutý foresMind® AG - Inštitútom pre aplikovaný osobnostný rozvoj na základe dlhoročného vedeckého výskumu mozgu a viac ako 10 ročných skúseností lídrov v oblasti vedenia firiem, predaja a marketingu.

Cieľom bioLogic® je autenticita, pretože len autenticky konajúci človek využíva optimálne svoj potenciál a silné stránky. Nemusí sa učiť ako sa správať v každej novej situácii, na pracovisku, so zákazníkom, s kolegom... pretože koná automaticky "správne".

Chcem vedieť viac

Aké zviera vo vás drieme?

Vyplňte jednoduchý dotazník.

Chcem sa otestovať

Máte otázky? Opýtajte sa.

Chcem sa opýtať